Nářadí, přípravky, měřidla

Nabízíme výrobu nářadí, montážních, upínacích a svařovacích přípravků a měřidel pro různé oblasti průmyslové výroby. Výrobu realizujeme dle dodané dokumentace od zákazníka, nebo včetně konstrukčních prací na základě zadání, výkresové dokumentace, dat nebo vzorových dílů. Dodávky jsou včetně prohlášení o shodě, návodu k používání a měřících protokolů od autorizovaných zkušebních ústavů.