Jednoúčelové stroje

Zaměřujeme se na vývoj, konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů. Pro konstrukci využíváme 3 D technologie projektování. Spolupracujeme se zkušenými experty z výzkumných ústavů a vysokých škol, kteří dokáží využít výsledky a výstupy současné vědy a výzkumu a umějí aplikovat znalosti nejmodernějších technologických řešení.